Společným cílem členů, přátel, příznivců a partnerů asociace CESA je svým aktivním přístupem vytvořit stabilní esportovní prostředí, s pevnými pravidly,  stabilní členskou základnou a zajistit, aby esport byl odbornou i širokou veřejností respektován a oficiálně uznáván stejně jako všechny ostatní sporty.

POSLÁNÍ CESA

  • Umožňujeme všem, bez rozdílu, účastnit se dění v esportu.
  • Prosazujeme striktní dodržování etických, procesních a fairplay zásad.
  • Zajišťujeme přímé propojení mezi veřejnou správou a širokou komunitou esportu.
  • Za pomoci vzdělávacích a výzkumných aktivit zabezpečujeme pro naše členy i širokou veřejnost objektivní informace o dění v esportu.
  • Utváříme stabilní, etické a fair play prostředí esportu pro všechny.

KODEX

Smysl naší asociace, základní etické a sportovní principy chování našich členů a příznivců jsou zachyceny v Kodexu CESA.

PŘEČÍST KODEX

ESPORT SPORTEM

Petice za zrovnoprávnění esportu se sportem.

PODEPSAT PETICI

NA ČEM PRACUJEME

Zapojování členů do práce asociace ve vznikajících odborných týmech (eventy, rozvoj hráčů, týmu, pravidla, vzdělávací a výzkumná činnost, atd.).

Nastavujeme vnitřní procesy asociace, abyste se např. mohli registrovat přímo na stránkách CESA elektronicky.

Vytváříme partnerství se zástupci a institucemi z řad státní správy.

Vytváříme partnerský ekosystém, který nám umožní vytvořit finanční a materiální zázemí pro budoucí reprezentanty ČR.

JAK SE STÁT ČLENEM

Členy CESA se mohou stát všichni, kdo chtějí nebo už jsou aktivní v esportu, ať už jsou to hráči, trenéři, manažeři, rozhodčí, týmy nebo organizátoři. Členové asociace CESA aktivně naplňují KODEX a poslání CESA.

Prosíme, do doby spuštění elektronické registrace se na nás obracejte emailem info@cesa.gg.

Přáteli, příznivci a podporovateli CESA jsou všichni, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, které zajímá dění v esportu a záleží jim na tom, aby prostředí esportu bylo férové, stabilní a nikdo se nemusel stydět za to, že je nebo chce být hráčem a provozovat esport.

POSLAT PŘIHLÁŠKU