Společným cílem členů, přátel, příznivců a partnerů asociace CESA je svým aktivním přístupem vytvořit stabilní esportovní prostředí, s pevnými pravidly,  stabilní členskou základnou a zajistit, aby esport byl odbornou i širokou veřejností respektován a oficiálně uznáván stejně jako všechny ostatní sporty.

POSLÁNÍ CESA

  • Umožňujeme všem, bez rozdílu, účastnit se dění v esportu.
  • Prosazujeme striktní dodržování etických, procesních a fairplay zásad.
  • Zajišťujeme přímé propojení mezi veřejnou správou a širokou komunitou esportu.
  • Za pomoci vzdělávacích a výzkumných aktivit zabezpečujeme pro naše členy i širokou veřejnost objektivní informace o dění v esportu.
  • Utváříme stabilní, etické a fair play prostředí esportu pro všechny.

KODEX

Smysl naší asociace, základní etické a sportovní principy chování našich členů a příznivců jsou zachyceny v Kodexu CESA.

PŘEČÍST KODEX

NA ČEM PRACUJEME

Zapojování členů do práce asociace ve vznikajících odborných týmech (eventy, rozvoj hráčů, týmu, pravidla, vzdělávací a výzkumná činnost, atd.).

Nastavujeme vnitřní procesy asociace, abyste se např. mohli registrovat přímo na stránkách CESA elektronicky.

Vytváříme partnerství se zástupci a institucemi z řad státní správy.

Vytváříme partnerský ekosystém, který nám umožní vytvořit finanční a materiální zázemí pro budoucí reprezentanty ČR.

JAK SE STÁT ČLENEM

Členy CESA se mohou stát všichni, kdo chtějí nebo už jsou aktivní v esportu, ať už jsou to hráči, trenéři, manažeři, rozhodčí, týmy nebo organizátoři. Členové asociace CESA aktivně naplňují KODEX a poslání CESA.

Prosíme, do doby spuštění elektronické registrace se na nás obracejte emailem info@czechesa.com.

Přáteli, příznivci a podporovateli CESA jsou všichni, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, které zajímá dění v esportu a záleží jim na tom, aby prostředí esportu bylo férové, stabilní a nikdo se nemusel stydět za to, že je nebo chce být hráčem a provozovat esport.

POSLAT PŘIHLÁŠKU